Happy Birthday January

Marc, January 1
Carmen, January 1
Parker, January 2
Gabriella, January 3
Nathaniel, January 4
Mary Grace, January 11
Jotham, January 12
Jolina, January 13
Anita, January 14
Jasmine, January 16
Tristan, January 16
Terry, January 21
Silas, January 23
K.C., January 23
Jerome, January 28
Brooke, January 30

Happy Anniversary January

Andrew and Esther, January 4
Al and Cila, January 9
Michael and Gabriella, January 15
Steve and Carrie, January 19