Happy Birthday January

Marc January 1
Carmen January 1
Parker January 2
Gabrielle January 3
Nathaniel January 4
Mary Grace January 11
Jotham January 12
Anita January 14
Tristan January 16
Sharon January 21
Silas January 23
KC January 23
Oliver January 27
Jerome January 28
Brooke January 30

Happy Anniversary December

Al and Cila January 9
Michael and Gabriella January 15
Steve and Carrie January 19